REGULAMIN KONKURSU

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu jest marka „Twój Cel To”
SIMPLE DAY S.A. ul. Armii Krajowej 2
05-500 Piaseczno, Polska. 
2. Konkurs trwa od 16.08 2021 do 18.08.2021, a wyłonienie zwycięzcy nastąpi w przeciągu tygodnia od zakończenia konkursu.

§ 2
NAGRODA
1. Nagrodą w konkursie jest weekendowy wyjazd do SPA (Columna Medica ul. Wakacyjna 8 98-100 Łask – Kolumna)
dla dwóch osób, obejmujący:
- 2 noclegi,
- wyżywienie (3 posiłki dziennie),
- 1 zabieg na ciało, twarz, a także dłonie lub stopy dla każdej z osób,
- dostęp do strefy wellness i wybranych atrakcji hotelowych. 
2. Nagroda jest przekazywana w formie voucheru na pobyt SPA, którego ważność wynosi 6 miesięcy.
3. Zwycięzca organizuje we własnym zakresie dojazd do miejsca realizacji nagrody, oraz pokrywa jego koszty.
4. Nagroda nie może być wymieniona na jej wartość w gotówce.

§ 3
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dokonanie zakupu minimum jednego opakowania suplementu Appetite Blocker w dniach 16.08-18.08.2021 za pośrednictwem sklepu internetowego www.twojcel.to
2. Organizator zobowiązuje się do ogłoszenia zwycięzcy za pośrednictwem mediów społecznościowych w terminie do 7 dni od zakończenia konkursu. Zwycięzca zostanie także powiadomiony drogą telefoniczną.
3. Zwycięzca konkursu zobowiązuje się do wykonania następujących działań marketingowych:
- udostępnienie krótkiej relacji IG z miejsca, w którym realizowana będzie nagroda i oznaczenia marki „Twój Cel To”,
- wykonania i przesłania kilku zdjęć z pobytu do wykorzystania w mediach społecznościowych marki „Twój Cel To”.

§ 4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
Organizator przetwarza dane użytkowników wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu i przekazania nagrody zwycięzcy.

§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator konkursu jest uprawniony do zmiany regulaminu, a ewentualne zmiany zostaną zakomunikowane w mediach społecznościowych marki „Twój Cel To”.

Loading...